DANSK: Lottes Chillisalt laves af Ghost chilli og snackpeber fra drivhuset, det blendes og blandes med groft salt og massen tørres ved 55 grader i ovnen. Vi laver den i 3 styrker –

Styrke 3: Alle kan være med
Styrke 7: For dem som kan lide Chilli
Styrke 💀 : For hardcore Chilli elskere

ENGLISH:  Lotte’s Chillisalt is made from Ghost chilli and snack pepper from the greenhouse, it is blended and mixed with coarse salt and the mass is dried at 55 degrees in the oven. We make it in 3 strengths

Strength 3: Everyone can join
Strength 7: For those who like Chilli
Strength 💀 : For hardcore Chilli lovers

GERMAN: Lotte’s Chillisalz wird aus Geisterchili und Snackpfeffer aus dem Gewächshaus hergestellt, mit grobem Salz vermengt und vermischt und die Masse bei 55 Grad im Ofen getrocknet. Wir machen es in 3 Stärken 
Stärke 3: Jeder kann mitmachen
Stärke 7: Für diejenigen, die Chili mögen
Stärke 💀 : Für eingefleischte Chili-Liebhaber